ศาลจังหวัดแม่สะเรียง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่สะเรียง Mae Sariang Provincial Courts 16 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 โทร.053 681297 โทรสาร.053 681298

ศาลจังหวัดแม่สะเรียง รับฟังการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) เรื่อง ประสานข้อราชการ โดยนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ศาลจังหวัดแม่สะเรียง รับฟังการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) เรื่อง ประสานข้อราชการ โดยนายสราวุธ  เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ