ศาลจังหวัดแม่สะเรียง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่สะเรียง Mae Sariang Provincial Courts 16 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 โทร.053 681297 โทรสาร.053 681298

นายคเณศ ล้วนประพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สะเรียง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สะเรียง ร่วมกันมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับสิบตำรวจโทพนง จะนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สะเรียง และว่าที่ร้อยตรีอรรถวิท ยะสินธุ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สะเรียง ณ ศาลจังหวัดแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายคเณศ  ล้วนประพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สะเรียง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สะเรียง ร่วมกันมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับสิบตำรวจโทพนง  จะนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สะเรียง และว่าที่ร้อยตรีอรรถวิท  ยะสินธุ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สะเรียง  ณ ศาลจังหวัดแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เอกสารแนบ