ศาลจังหวัดแม่สะเรียง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่สะเรียง Mae Sariang Provincial Courts 16 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 โทร.053 681297 โทรสาร.053 681298

สิบตำรวจโทพนง จะนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สะเรียง และว่าที่ร้อยตรีอรรถวิท ยะสินธุ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สะเรียง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลจังหวัดแม่สะเรียง เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการที่ศาลจังหวัดแม่สะเรียง

สิบตำรวจโทพนง  จะนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สะเรียง และว่าที่ร้อยตรีอรรถวิท  ยะสินธุ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สะเรียง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลจังหวัดแม่สะเรียง เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการที่ศาลจังหวัดแม่สะเรียง


เอกสารแนบ