ศาลจังหวัดแม่สะเรียง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่สะเรียง Mae Sariang Provincial Courts 16 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 โทร.053 681297 โทรสาร.053 681298

ศาลจังหวัดแม่สะเรียง มอบของที่ระลึกให้แก่ นายนพดล จันทร์ตา นิติกรชำนาญการ เนื่องในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

ศาลจังหวัดแม่สะเรียง มอบของที่ระลึกให้แก่ นายนพดล  จันทร์ตา นิติกรชำนาญการ เนื่องในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ