ศาลจังหวัดแม่สะเรียง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่สะเรียง Mae Sariang Provincial Courts 16 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 โทร.053 681297 โทรสาร.053 681298

ศาลจังหวัดแม่สะเรียง มอบของที่ระลึกให้แก่ นางสาวสุวพร ภูเขม่า ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สะเรียง เนื่องในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

ศาลจังหวัดแม่สะเรียง มอบของที่ระลึกให้แก่ นางสาวสุวพร  ภูเขม่า ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สะเรียง เนื่องในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ