ศาลจังหวัดแม่สะเรียง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่สะเรียง Mae Sariang Provincial Courts 16 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 โทร.053 681297 โทรสาร.053 681298

ศาลจังหวัดแม่สะเรียง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวมและโรงเรียนบ้านห้วยโผ ศึกษาดูงาน

ศาลจังหวัดแม่สะเรียง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวมและโรงเรียนบ้านห้วยโผ ศึกษาดูงาน


เอกสารแนบ