ศาลจังหวัดแม่สะเรียง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่สะเรียง Mae Sariang Provincial Courts 16 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 โทร.053 681297 โทรสาร.053 681298

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สะเรียงร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้พระราชทานอภัยโทษ (ครั้งที่ 2)

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สะเรียงร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้พระราชทานอภัยโทษ (ครั้งที่ 2)


เอกสารแนบ