ศาลจังหวัดแม่สะเรียง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่สะเรียง Mae Sariang Provincial Courts 16 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 โทร.053 681297 โทรสาร.053 681298ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดแม่สะเรียง
  1. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล
  2. แนวปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศของศาลจังหวัดแม่สะเรียง
  3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  4. ประกาศศาลจังหวัดแม่สะเรียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ ศาลจังหวัดแม่สะเรียง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 462 | 1 กุมภาพันธ์ 2561 10:32
อ่านข่าว : 437 | 26 มกราคม 2561 08:44

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด